6 Edycja WrakDay 15 września!

REGULAMIN VI edycji WrakDay,
która odbędzie się 15.09.2019r

Przypominamy o “wzmocnieniach przodów” “pomiędzy podłużnicami i do wysokości oryginalnej chłodnicy”

Ponownie gorąco zapraszamy do klasy aut CYWILNYCH! Bez żadnych przeróbek!! Kupujesz grata przeznaczonego do kasacji, zgłaszasz się i wpadasz na WrakDay 😉 Dopuszczamy nacięte opony ze względu na piaszczysty tor.

UWAGA!!
Jeżeli zgłosi się minimum 5 Pań, gotowych usiąść za starami zrobimy osobną klasę dla Was!!

REGULAMIN
WrakDay

1.Cel imprezy WrakDay:
Zasadniczym celem imprezy WrakDay jest krzewienie kultury motoryzacyjnej, popularyzacja sportów motorowych, doskonalenie techniki jazdy, niekiedy wybrany cel charytatywny, ciekawe spędzenie wolnego czasu oraz przede wszystkim DOBRA ZABAWA!
2. Organizator:
Graciarska Grupa LOK
Facebook: Graciarska Grupa LOK
e-mail: graciarskagrupa@wp.pl
3.Termin i miejsce: 15.09.2019r. Boruja Kościelna, grunt prywatny, godzina 8.00
4. Zapisy
4.1. Wpisanie na listę startową następuje poprzez telefoniczny kontakt z Radkiem. Tel.607-807-423. Wpłata wpisowego w wysokości 200zł będą przyjmowane na konto:
Bank Spółdzielczy o/Nowy Tomyśl: 13 9058 0000 0001 0003 4122 0001 lub u Krzysztofa.
4.2.Potwierdzenie wpłaty i zgłoszenie (imię i nazwisko kierowcy/ pilota, auto, klasa) należy przesłać na maila: graciarskagrupa@wp.pl
4.3. Opłata za wpisowe zawiera wszelkie koszty logistyczne związane z organizacją WrakDay, oraz posiłek dla kierowcy. 4.4. Ilość osób startujących jest ograniczona do 80 załóg.
4.5. Zapisy trwają do 10.09.2019 roku. Zapisy po tym dniu, bądź po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników trafiają na listę rezerwowa.
4.6. Nie można posiadać tzw. samochodu zapasowego
4.7. Opłata wpisowego jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu. Wpisowe obejmuje cenę za samochód. Piloci także muszą zgłosić się i zapoznać z regulaminem.
4.8. Nie dopuszcza się zamiany samochodów między zawodnikami.
4.9. Zaleca się przesłać zdjęcia GRATA osobie przyjmującej zapisy (głównie wzmocnienia przodu) w celu weryfikacji i uniknięcia nieporozumień w dniu startu.
5.Wymagania dotyczące osób biorących udział w wyścigu WrakDay:
5.1. Osoba biorąca udział w imprezie musi posiadać prawo jazdy kat. B oraz ukończone kierowca 21 lat, pilot 18 lat.
5.2. Zawodnik bierze pełną odpowiedzialność za swój pojazd.
5.3. Uczestnik zdaje sobie sprawę z ryzyka wiążącego się ze startem w zawodach.
5.4. Zawodnik startuje w imprezie na własną odpowiedzialność.
5.5. Kierowca musi mieć podczas jazdy samochodem zapięte pasy (od momentu uruchomienia silnika aż do chwili zatrzymania się i wyłączenia pojazdu).
5.6. Uczestnik pokonuje trasę w kaskach o homologacji drogowej lub FIA, jeśli załogę stanowi kierowca i pilot zasady bezpieczeństwa są dla nich takie same.
6.Wymagania dotyczące pojazdów startujących we WrakDay : 6.1. GRAT do 1.6ccm i powyżej 1,6ccm: Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe z napędem na 1 oś oprócz aut dostawczych (busów, i innych np. zabytkowych), o wartości handlowej około 1000 PLN.
6.2. Wykluczone są auta posiadające sprawną instalację LPG. Jeśli auto posiada instalacje należy zdemontować zbiornik gazu.
6.3. Pojazd musi być wyposażony w sprawne pasy bezpieczeństwa. Wskazane są wielopunktowe pasy sportowe, oraz szyby boczne muszą zostać zastąpione siatką oraz musi być sprawny układ hamulcowy.
6.4. Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie przymocowanych elementów jak gaśnice, klucze itp.
6.5. Dopuszcza się wzmocnienia z przodu i z tył auta ale tylko pomiędzy podłużnicami i do wysokości oryginalnej chłodnicy. Elementy wzmacniające nie mogą mieć ostrych krawędzi. Zaleca się przesłanie zdjęcia auta organizatorowi przed startem żeby uniknąć nieporozumień.
6.6. Samochód nie może posiadać wmontowanego haka holowniczego (kula)
6.7. Samochód musi posiadać zamontowane w widocznym miejscu dodatkowe światło “stop”. Zaleca się montaż na dachu auta.
6.9. Dopuszcza się montaż orurowania wewnątrz auta dla podniesiona własnego bezpieczeństwa. 6.10. Samochód musi posiadać oryginalny zbiornik paliwa, bądź inny zbiornik trwale zamontowany, szczelny i nie powodujący zagrożenia wycieku paliwa bądź zniszczenia podczas jazdy, bądź kolizji. 6.11. Akumulator musi być zamocowany w pojeździe trwale za pomocą jarzma metalowego bądź pasa transportowego. 6.12. Nadwozie pojazdu musi być zamknięte 6.13. Organizator, po przeprowadzeniu Badania Technicznego może przekazać kierowcy listę niezgodności z regulaminem i o ile w wyznaczonym czasie niezgodności te zostaną usunięte, pojazd zostanie dopuszczony do startu. 6.14. Dopuszcza się opony nacięte do wysokości 50% bieżnika. Zabrania się stosowania opon terenowy, rolniczych, crossowych itp.
6.15. Klas aut CYWILNYCH: Tu nie dopuszcza się żadnych modyfikacji (wzmocnienia, ingerencje w zawieszenie itp.) Auto powinno być kompletne (elementy wnętrza, zderzaki, maskę itp.). Dopuszcza się fotel kubełkowy i pasy wielopunktowe oraz nacięcie opon do 50% bieżnika.
7. Zasady rywalizacji obejmują:
Wyścig:
7.1. Przejazdy i sposób wyścigów w zależności od ilości samochodów ustalają sędziowie wraz z organizatorem.
Zakłada się start w jednym biegu eliminacyjnym 10 aut z dwóch linii (po 5 na linii) 6 okrążeń. Drugi bieg eliminacyjny jak wyżej; następuje zamiana miejsc startowych.
7.2. Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny po konsultacji z sędziami technicznymi. Decyzja Sędziego Głównego jest ostateczna. Wszelkie odwołania od decyzji sędziego będą rozpatrywane po opłacenie wadium 200zł, które będzie zwracane w przypadku uzasadnionego roszczenia, bądź przekazywane na cel charytatywny w przypadku nieuzasadnionego roszczenia.
7.3. Podczas przejazdu bądź dojeżdżania do linii startu kategorycznie zabrania się:
– Wyjazdu poza tor.
– Wyjazdu poza teren imprezy.
– Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod pływem środków odurzających, narkotyków , leków. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku określonych w art.115 & 16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy lub pilota poddania się badaniu alkomatem
7.4. Zabrania się:
– Celowego uderzania w stojący pojazd – Uderzania w drzwi kierowcy lub pilota.
– Wypinania się z pasów.
– Wszelkich działań niegodnych kierowcy WrakDay.
– Zaśmiecania terenu, na którym trwa impreza.
– Wszelkich prób oszustwa lub zachowania niezgodnego z zasadami fair-play.
7.5. Wszelkie stwierdzone w tym zakresie fakty karane będą przez organizatora dyskwalifikacją oraz zakazem wstępu na kolejne imprezy, a w drastycznych przypadkach upublicznieniem danych osobowych dopuszczających się powyższych czynów.
7.6. Po przejechaniu mety pojazdy udają się do parku maszyn z prędkością 5km/h!!
7.7. Ekipa techniczna może zająć się pojazdem tylko w parku maszyn lub poza torem.
7.8. Zakaz wbiegania ekipy technicznej na tor w celu pomocy podczas wyścigu (np. podczas utknięcia auta w piasku)
7.9 Dopuszcza się kontakt poprzez ocieranie, obracanie pojazdu ale tylko na zakrętach, zakaz obracania pojazdu na prostych oraz pchania pojazdów na prostych.
7.10 Zakaz taranowania pojazdów.
7.11 Dopuszcza się aby kierowca oraz pilot zamieniali się miejscami przed wyścigiem (kierowca zawsze skończone 21 lat)
8. Punktacja
8.1. Punktację prowadzi sędzia główny.
8.2. Punkty są otrzymywane odpowiednio za dotarcie do mety w kolejności malejąco:
Miejsce 1 – 10 pkt.
Miejsce 2 – 9 pkt.
Miejsce 3 – 8 pkt.
Miejsce 4 – 7 pkt.
Miejsce 5 – 6 pkt.
Miejsce 6 – 5 pkt.
Miejsce 7 – 4 pkt.
Miejsce 8 – 3 pkt.
Miejsce 9 – 2 pkt.
Miejsce 10 – 1 pkt.
8.3. Punkty również mogą zostać odjęte (zwane również punktami karnymi) za:
– zbyt szybki / brawurowy wjazd do pit stopu / parku maszyn (-2 pkt.)
– szybką jazdę w parku maszyn (-2 pkt)
– celowe ścinanie zakrętów – skracanie trasy przejazdu (-2 pkt. za każdy)
– drugi falstart = pozycja startowa z drugiej linii, trzeci falstart = dyskwalifikacja.
8.4. Punktacja zawodników jest umieszczana na tablicy wyników i tylko tam zawodnicy mają wgląd do punktacji.
8.5. Wyścig klasy CYWILNEJ na zasadach ogolnych. (2 x po 10 okrążeń w eliminacjach)
8.6. W wyścigach punktowane są tylko eliminacje zawodów.
W Ćwierćfinale oraz półfinale przechodzi do dalszego etapu tylko dwóch (lub trzech) pierwszych zawodników.
8.7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu punktacji zawodników w trakcie bądź przed imprezą, ze względu na różne czynniki np. ilość chętnych osób.
8.8. Flagi:
– flaga żółta – zakaz wyprzedzania oraz zachowanie ostrożności do ominięcia przeszkody/zagrożenia.
– flaga czerwona – natychmiastowe zatrzymanie pojazdu oraz zakaz wysiadania z niego do momentu decyzji sędzi głównego bądź kierownika toru.
8.9. Po wywołaniu do wyścigu numerów startujących, kierowca ma czas 90 sekund na stawienie się na linii startu. Po tym czasie zostaje odsunięty od wyścigu.
9. Kategorie pojemnościowe
9.1. Kategorie pojemnościowe ustala Organizator przed bądź w dniu imprezy (są zależne od ilości pojazdów dzielonych kategoriami)
– kategoria GRAT do 1.6ccm Uwaga: zakaz wszelkich turbodoładowań!!
– kategoria GRAT powyżej 1,6ccm Uwaga: zakaz wszelkich turbodoładowań!! — -kategoria aut CYWILNYCH nie zależnie od pojemności silnika. Auta te muszą być bez żadnych przeróbek, bądź wzmocnień.
10. Nagrody 10.1. Nagrody to puchary za 1,2 i 3 miejsce w poszczególnej klasie oraz niespodzianki. Organizator celowo nie ujawnia wartości nagród, aby były one traktowane jako dodatek do pucharu. Przewidziana jest także nagroda Fair-Play oraz nagroda za najlepiej przystrojonego Grata.
11. Postanowienia końcowe
11.1. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy
11.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę WrakDay i powrotu z niej.
11.3. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
11.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
11.5. W czasie trwania imprezy uczestnicy muszą stosować się do Regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, Sędziów i innych osób wyznaczonych przez Organizatora. Niestosowanie się do poleceń, spowoduje konsekwencje nałożenia kary lub dyskwalifikacji i wykluczenia z imprezy. Uczestnikom wykluczonym z imprezy nie zwraca się żadnych opłat.
11.6. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany za wytłumaczenie.
11.7. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach powstałych podczas imprezy WrakDay. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania wszystkich materiałów foto wideo powstałych podczas imprezy w celu promocji kolejnych wydarzeń. Tworzenie, wykorzystywanie materiałów z imprezy w celach zarobkowych lub reklamowych tylko za zgodą organizatorów.
11.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
11.9. Składając swój podpis pod treścią niniejszego Regulaminu (na stosownym oświadczeniu) uczestnicy niniejszym zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Organizatora, w szczególności oświadczają, iż rezygnują z prawa do wszczęcia kroków sądowych lub występowania z regresem przeciwko Organizatorom, ich agentom, sponsorom, uczestnikom i pomocnikom, organom władzy, właścicielom terenu, a także wszystkim innym osobom powiązanym z organizacją imprezy, w związku z wszelkimi wypadkami lub stratami związanymi z imprezą, nawet wtedy ,gdy wypadek lub straty były zamierzone lub wynikały z rażącego zaniedbania.
Graciarska Grupa LOK

Prezes: Leszek Kin Tel. 663-365-399 z-ca Prezesa: Michał Anioł Skarbnik: Krzysztof Śliż Sekretarz: Arkadiusz Kotlarski

Podziel się tym wpisem.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment